OfertaWykonujemy usługi na zlecenie dostawców usług telekomunikacyjnych oraz prywatnych inwestorów w zakresie robót telekomunikacyjnych w tym:- Kompleksowa budowa sieci teletechnicznych napowietrznych – słupowych.
- Budowa sieci teletechnicznych światłowodowych:
- wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji kablowych pierwotnych i wtórnych,
- wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów, kanalizacji wtórnych metodą pneumatyczną (wdmuchiwanie),
- spawanie światłowodów,
- wykonywanie połączeń spawanych kabli światłowodowych w osłonach złączowych (mufach),
- budowa przyłączy abonenckich w technologii FTTH w tym sieci wewnątrz budynkowych
- montaż przełącznic światłowodowych.
- Budowa sieci teletechnicznych miedzianych:
- budowa sieci magistralnych, rozdzielczych, abonenckich.

zbrojenie słupów bomba
wieszenie światłowodów bomba
- Wykonywanie pomiarów linii telekomunikacyjnych światłowodowych i miedzianych:
- pomiary reflektometryczne i transmisyjne włókien optycznych,
- pomiary reflektometryczne, rezystancji izolacji, tłumienności kabli miedzianych.
- Budowa infrastruktury teletechnicznej wewnątrz – budynkowej:
- montaż traktów i koryt kablowych,
- montaż szaf kablowych,
- uszczelnienia przepustów instalacyjnych (w tym uszczelnienia ogniochronne).
- Usuwanie awarii sieci teletechnicznych:
- profesjonalnie wyposażona, doświadczona grupa szybkiego reagowania (24h/7dni w tygodniu).
- Lokalizowanie uszkodzeń kabli światłowodowych i miedzianych.
- Serwisowanie / konserwacja istniejących sieci teletechnicznych.
- Wykonywanie inwentaryzacji stanu istniejących sieci teletechnicznych.
- Świadczenie usług w zakresie nadzoru budowy sieci telekomunikacyjnych.

Przykładowe ceny:

- Spawanie włókna jedno lub wielomodowego - 15 zł netto
Wykonanie pomiarów jednostronne kabla światłowodowego - 5 zł netto
- Instalacja klienta ftth bez spawania - w domku jednorodzinnym (słupy) - 110 zł netto
- Instalacja klienta ftth bez spawania - w budynku wielorodzinnym - 90 zł netto
- Budowa rurociągu teletechnicznego z rur RHDPE 40mm - 18 zł netto
- Przewiert Fi 32-40 - 40 zł netto
- Montaż szafki o wadze do 5kg - 45 zł netto
- Montaż skrzyni od 5 do 30kg włącznie - 75 zł netto

Zapraszamy do współpracy, na życzenie wyślemy szczegółowy cennik w oparciu o konkretną wycenę.


Kontakt

ul. Chorzowska 57, 41-910 Bytom
tel. +48 733-15-15-15
e-mail: biuro@bomba.tech